Maak kennis met Studio BX

Studio BX is een nieuwe methode voor keuzevakken. Deze online methode onderscheidt zich door interactief actueel lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van jongeren. De speelse vormgeving, de aansprekende video’s en de vele praktische opdrachten nodigen uit om aan de slag te gaan

Iedereen kan werken met Studio BX. Het enige wat je nodig hebt is een device (laptop) en een licentie. De keuzevakken van Studio BX bestaan uit kant- en klare lessen die de leerlingen in principe zelfstandig kunnen doorwerken. De vaste structuur en handige stappenplannen bieden houvast bij de praktijkopdrachten. De afwisseling in werkvormen maakt het leuk. 

Studio BX biedt alle keuzevakken onder een vak. De methode is flexibel te gebruiken: op school, thuis, klassikaal of zelfstandig en biedt ruimte aan de docent voor eigen inbreng, extra instructie of begeleiding. Er is een ruime keuze uit extra materiaal voor leerlingen die willen versnellen of verdiepen.

Kortom: Met Studio BX haal je een complete methode in huis met lesmateriaal op maat. Gebruiksvriendelijk voor leerling en docent. Aantrekkelijk geprijsd en altijd actueel. Zo bereid je jouw leerlingen optimaal voor op het werkveld.

Keuzevak UFDV | Stappenplan visiteren

Keuzevak "Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid" voor het vmbo

Het stappenplan ‘Visiteren’ is onderdeel van het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid van Studio BX. Met dit stappenplan leren leerlingen op een professionele manier iemand visiteren. Het stappenplan is zo geschreven dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Zo houd jij je handen vrij voor het klassenmanagement en heb je tijd voor extra begeleiding waar nodig. 

Beroepshouding en gedragscode  

Het stappenplan fouilleren van Studio BX leert leerlingen te handelen volgens een vaste routine die past bij de beroepshouding en gedragscode voor veiligheidsberoepen. Het stappenplan leidt de leerling stap voor stap door alle handelingen die komen kijken bij het visiteren van een persoon. Daarbij is er zowel aandacht voor de veiligheid als voor de communicatie met de ander.  Bekijk dit stappenplan

Neem een proeflicentie 

Het stappenplan ‘Visiteren’ is onderdeel van Studio BX, de online lesmethode voor de beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo. 

Hebben we jou geïnspireerd? Neem nu een gratis proeflicentie en probeer ons drie weken uit! 

Ontdek alle stappenplannen van UFDV 

Keuzevak PRST | Stappenplan moodboard maken

Keuzevak Presentatie en Styling

Het stappenplan ‘Moodboard maken’ is onderdeel van het keuzevak Presentatie en Styling van Studio BX. Met dit stappenplan leren leerlingen op een professionele manier een moodboard maken. Het stappenplan is zo geschreven dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Zo houd jij je handen vrij voor het klassenmanagement en heb je tijd voor extra begeleiding waar nodig. 

Creatief online of op papier  

Het stappenplan Moodboard maken van Studio BX leidt de leerling stap voor stap door alle handelingen die komen kijken bij het maken van een moodboard voor het inrichten van een interieur van een huis of bedrijf. Leerlingen hebben de keuze uit online werken of op papier.  Bekijk dit stappenplan

Neem een proeflicentie 

Het stappenplan ‘PowerPoint maken’ is onderdeel van Studio BX, de online lesmethode voor de beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo. 

Hebben we jou geïnspireerd? Neem nu een gratis proeflicentie en probeer ons drie weken uit! 

Ontdek alle stappenplannen van PRST 

Keuzevak KMUV | Stappenplan Manicure

Stappenplan Keuzevak KMUV voor het vmbo

Het keuzevak KMUV van Studio BX is onderdeel van het keuzevak Kennismaking met Uiterlijke Verzorging van Studio BX. Met dit stappenplan leren leerlingen op een professionele manier de handen en nagels van een klant te verzorgen. Het stappenplan is zo geschreven dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Zo houd jij je handen vrij voor het klassenmanagement en heb je tijd voor extra begeleiding waar nodig. 

Hygiënisch, veilig en klantgericht werken 

Het keuzevak KMUV van Studio BX leert leerlingen hygiënisch, veilig en klantgericht te werken volgens een vaste routine. Het stappenplan leidt de leerling stap voor stap door alle handelingen die komen kijken bij het behandelen van een klant in de salon. Van het klaarleggen van de materialen en de ontvangst van de klant tot en met het schoon achterlaten van de werkplek.  Bekijk dit stappenplan

Neem een proeflicentie 

Het stappenplan ‘Manicure’ is onderdeel van Studio BX, de online lesmethode voor de beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo. 

Hebben we jou geïnspireerd?

Neem nu een gratis proeflicentie en probeer ons drie weken uit! 

Ontdek alle stappenplannen van KMUV 

Keuzevak EHBO | Stappenplan reanimeren

Stappenplan Reanimeren van Studio BX

Het stappenplan ‘Reanimeren’ is onderdeel van het keuzevak Voorkomen van ongevallen en EHBO van Studio BX. Met dit stappenplan leren vmbo-leerlingen in geval van een adem- of hartstilstand op een professionele manier een slachtoffer te reanimeren. Het stappenplan is zo geschreven dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Zo houd jij je handen vrij voor het klassenmanagement en heb je tijd voor extra begeleiding waar nodig. 

Steriel, veilig en mensgericht werken 

Het keuzevak EHBO van Studio BX leert leerlingen steriel, veilig en mensgericht te werken volgens een vaste routine. Het stappenplan leidt de leerling stap voor stap door alle handelingen die komen kijken bij het behandelen van een slachtoffer van een ongeval (gewonde persoon). Van het klaarleggen van de materialen tot en met de communicatie met het slachtoffer. Bekijk dit stappenplan 

Neem een proeflicentie 

Het stappenplan ‘Reanimeren’ is onderdeel van Studio BX, de online lesmethode voor de beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo. 

Hebben we jou geïnspireerd?

Neem nu een gratis proeflicentie en probeer ons drie weken uit! 

Ontdek alle stappenplannen van EHBO 

Keuzevak WZKJ voor het vmbo

Een ideale methode voor toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals

WZKJ keuzevak voor het vmbo

Het keuzevak “Welzijn Kind en Jongere” van Studio BX is dé ideale methode voor vmbo leerlingen die een beroep in de zorg- en welzijnssector overwegen. De aansprekende vormgeving van Studio BX stimuleert leerlingen om aan de slag te gaan met het vergaren van kennis over de verschillende leeftijden en ontwikkelgebieden. 

Interactief onderwijs – Beleving in de lesstof 

Bij Studio BX vinden we het van groot belang dat leerlingen geboeid en enthousiast aan het werk gaan. Daarom bieden we de lesstof op een interactieve manier aan, waarbij we de theorie verbinden met de belevingswereld van de leerlingen. Aansprekende video’s en actuele voorbeelden dragen bij aan een levendige leerervaring. 

Afwisseling theorie-praktijk

Een goede balans tussen theorie en praktijk is essentieel. Daarom voorzien we in vele kleine en grote praktische opdrachten, zodat leerlingen volop de kans krijgen om zelf aan de slag te gaan. Door actief deel te nemen, ervaren ze wat het werken binnen het vakgebied “Welzijn Kind en Jongere” in de praktijk inhoudt en ontdekken ze of dit beroepenveld bij hun interesses past. 

Sluit het keuzevak af met een activiteit

In de slotmodule D staat er voor leerlingen een uitdagende taak te wachten: het organiseren van een activiteit voor kinderen. Dit kan variëren van een vrolijk kinderfeest tot een leerrijke schoolactiviteit of een buurtgericht initiatief. Stap voor stap begeleiden we de leerlingen bij het organiseren van deze activiteit. Van brainstormen in hun groepje tot het kiezen van een thema, het opstellen van een draaiboek en een begroting, en het letten op de veiligheid. Zo leren ze al doende de belangrijke aspecten van het werkveld. 

Ervaar het zelf

Wil je zelf ervaren hoe waardevol en interessant het keuzevak “WZKJ” van Studio BX is? Neem dan een proeflicentie en ontdek de kracht van interactief en praktijkgericht onderwijs. Onze methode biedt leerlingen een unieke kans om zich voor te bereiden op een boeiende toekomst in de zorg- en welzijnssector. 

Stimuleer het enthousiasme van jouw leerlingen en laat ze kennismaken met de prachtige wereld van “Welzijn Kind en Jongere.” Een investering in kennis en vaardigheden die zich dubbel en dwars zal terugbetalen! 

Neem een Proeflicentie! 

Keuzevak UFDV | Stappenplan fouilleren

Het stappenplan ‘Fouilleren’ is onderdeel van het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid van Studio BX. Met dit stappenplan leren vmbo-leerlingen op een professionele manier iemand fouilleren. Het stappenplan is zo geschreven dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Zo houd jij je handen vrij voor het klassenmanagement en heb je tijd voor extra begeleiding waar nodig. 

Beroepshouding en gedragscode  

Het stappenplan fouilleren van Studio BX leert leerlingen te handelen volgens een vaste routine die past bij de beroepshouding en gedragscode voor veiligheidsberoepen. Het stappenplan leidt de leerling stap voor stap door alle handelingen die komen kijken bij het fouilleren van een persoon. Daarbij is er zowel aandacht voor de veiligheid als voor de communicatie met de ander.  Bekijk dit stappenplan

Neem een proeflicentie 

Het stappenplan ‘Fouilleren’ is onderdeel van Studio BX, de online lesmethode voor de beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo. 

Hebben we jou geïnspireerd?

Neem nu een gratis proeflicentie en probeer ons drie weken uit! 

Ontdek alle stappenplannen van UFDV 

Het keuzevak UFDV

Het werkveld van politie, defensie, beveiliging en handhaving in beeld!

Keuzevak "Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid" voor het vmbo

Het keuzevak Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid van Studio BX is een absolute aanrader voor vmbo-leerlingen die zich willen inzetten voor de veiligheid van ons allemaal. Het is bij uitstek geschikt voor leerlingen die graag fysiek bezig zijn en mentaal sterk in hun schoenen staan. Dit keuzevak richt zich op leerlingen die een carrière ambiëren bij defensie, politie, particuliere beveiliging en handhaving en toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden – Het werkveld in beeld 

Het keuzevak UFDV van Studio BX brengt het werkveld van politie, defensie, beveiliging en handhaving in beeld. Leerlingen leren welke eisen aan deze beroepen worden gesteld en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Dit keuzevak besteedt uitgebreid aandacht aan de beroepshouding en fitheidseisen die de branche stelt aan uniformberoepen. Leerlingen leren hoe ze op een professionele manier kunnen omgaan met lastig gedrag van anderen op straat, waarbij veiligheid altijd voorop staat.

Fysieke vaardigheidstoets (FVT) en mentale weerbaarheid 

Bij dit keuzevak is de beroepshouding van de leerling van cruciaal belang. Discipline is hierbij het sleutelwoord. Leerlingen trainen hun mentale weerbaarheid in nagebootste praktijksituaties en leren zich bewust te zijn van hun eigen emoties en hoe ze controle kunnen krijgen over de situatie. Daarnaast oefenen ze voor de Fysieke Vaardigheidstoets van de politie. Leerlingen richten zelf verschillende hindernisbanen in en trainen zo hun spierkracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie.

Organiseer zelf een evenement 

Kortom, een zeer praktisch keuzevak waarbij diverse aspecten van veiligheid aan bod komen, zoals veiligheid op straat, in het verkeer en in gebouwen. Leerlingen oefenen met fouilleren en visiteren, het maken van signalementen, het NATO-alfabet en leren werken met een portofoon. Als eindopdracht organiseren ze met de klas zelf een evenement waarbij ze zorgen voor een goede en veilige organisatie.

Ervaar het zelf

Het keuzevak “Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid” biedt leerlingen een waardevolle kans om zich voor te bereiden op een carrière in de dienstverlening en veiligheidssector. Het stimuleert niet alleen hun fysieke vaardigheden, maar ook hun mentale weerbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Een uitdagend en belangrijk vak dat onze samenleving veiliger maakt! 

Wil je zelf ervaren hoe boeiend en leerzaam het keuzevak “Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid” van Studio BX is? Neem dan een proeflicentie en ontdek de veelzijdigheid. Vmbo-leerlingen krijgen een unieke kans om praktische vaardigheden te ontwikkelen en te ontdekken of dit vakgebied bij hun interesses past. 

Neem een Proeflicentie! 

Keuzevak PRST | Stappenplan PowerPoint maken

Keuzevak Presentatie en Styling

Het stappenplan ‘PowerPoint maken’ is onderdeel van het keuzevak Presentatie en Styling van Studio BX. Met dit stappenplan leren vmbo-leerlingen op een professionele manier een PowerPointpresentatie maken. Het stappenplan is zo geschreven dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Zo houd jij je handen vrij voor het klassenmanagement en heb je tijd voor extra begeleiding waar nodig. 

Creatief met tekst, afbeeldingen, animaties en overgangen 

Het stappenplan PowerPoint maken van Studio BX leidt de leerling stap voor stap door alle handelingen die komen kijken bij het maken van een originele PowerPointpresentatie voor een product of bedrijf. Van het kiezen van de juiste tekst en afbeeldingen tot het toepassen van animaties en overgangen.  Bekijk dit stappenplan

Neem een proeflicentie 

Het stappenplan ‘PowerPoint maken’ is onderdeel van Studio BX, de online lesmethode voor de beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo. 

Hebben we jou geïnspireerd?

Neem nu een gratis proeflicentie en probeer ons drie weken uit! 

Ontdek alle stappenplannen van PRST 

Het keuzevak PRST van Studio BX

Keuzevak Presentatie en Styling

Een pareltje voor creatieve vmbo-leerlingen!

Keuzevak presentatie en Styling voor het vmbo

Het keuzevak Presentatie en Styling van Studio BX is echt een pareltje voor de creatieve leerling! Hoe brengen zij hun eigen product of bedrijf zo goed mogelijk voor het voetlicht? Bij dit keuzevak duiken de leerlingen in de wereld van productpresentaties, ruimtelijke vormgeving, etaleren en promotie. Ook gaan ze nadenken over de inrichting va hun eigen bedrijf.  

Boordevol praktijkopdrachten

PRST van Studio BX biedt vmbo-leerlingen vooral een praktische kennismaking met het beroepenveld en een stukje theoretische achtergrond. De methode daagt leerlingen uit om niet alleen een product of dienst, maar ook zichzelf als ondernemer te presenteren. Praktijkopdrachten omvatten bijvoorbeeld het bouwen van displays, het pitchen van een bedrijf, het inrichten van een etalage en het maken van cadeauverpakkingen. 

Originaliteit en creativiteit

Naast kennis van de theorie en praktische vaardigheden doet dit keuzevak ook een beroep op de creativiteit. PRST daagt leerlingen uit om te experimenteren en te ontdekken hoe ze hun product of dienst zelf succesvol in de markt kunnen zetten en waar ze allemaal op moeten letten. Leerlingen denken na over de identiteit van hun bedrijf, het imago dat ze nastreven en hoe ze dat willen bereiken. Wie is het meest origineel in zijn of haar presentatie?

Kleurenleer, materialenkennis en marketing 

Bij dit keuzevak hoort ook een theorie over de belangrijkste aspecten van een huisstijl, zoals bijvoorbeeld de keuze voor een goed logo, passende kleuren en typografie. Ook vergaren de leerlingen kennis over het maken van displays, het inrichten van verschillende soorten etalages en een inpaktechnieken. Aspecten van marketing: branding, promotie en online communicatie.  

Een eigen bedrijf

Bij de eindopdracht (module D) gaan de leerlingen keuzes maken voor hun eigen bedrijf. Vragen zoals welke doelgroep ze willen bereiken, welk logo daarbij past en hoe ze hun product zo voordelig mogelijk in beeld kunnen brengen, staan centraal. 

Ervaar het zelf

Wil je zelf ervaren hoe boeiend en leerzaam het keuzevak “Presentatie en Styling” van Studio BX is? Neem dan een proeflicentie en ontdek creatieve talenten van jouw vmbo-leerlingen. Ze leren niet alleen hoe ze producten en diensten op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren, maar ook hoe ze zichzelf als ondernemer kunnen profileren. Een waardevolle ervaring die hen zal helpen in hun toekomstige carrière en ondernemerschap. 

Neem een proeflicentie! 

Keuzevak KMUV | Stappenplan make-up aanbrengen

Stappenplan Keuzevak KMUV voor het vmbo

Het stappenplan ‘Make-up aanbrengen’ is onderdeel van het keuzevak Kennismaking met Uiterlijke Verzorging van Studio BX. Met dit stappenplan leren vmbo-leerlingen hoe ze een professionele make-up aanbrengen bij een klant. Het stappenplan is zo geschreven dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Zo houd jij je handen vrij voor het klassenmanagement en heb je tijd voor extra begeleiding waar nodig.   

Hygiënisch, veilig en klantgericht werken 

Het keuzevak KMUV van Studio BX leert vmbo-leerlingen hygiënisch, veilig en klantgericht te werken volgens een vaste routine. Het stappenplan leidt de leerling stap voor stap door alle handelingen die komen kijken bij het behandelen van een klant in de salon. Van het klaarleggen van de materialen en de ontvangst van de klant tot en met het schoon achterlaten van de werkplek.  

Bekijk dit stappenplan

Het stappenplan ‘Make-up aanbrengen’ is onderdeel van Studio BX, de online lesmethode voor de beroepsgerichte keuzevakken op het vmbo.  Hebben we jou geïnspireerd?

Neem nu een gratis proeflicentie en probeer ons drie weken uit! 

Ontdek alle stappenplannen van KMUV