Het keuzevak UFDV

Het werkveld van politie, defensie, beveiliging en handhaving in beeld!

Keuzevak "Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid" voor het vmbo

Het keuzevak Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid van Studio BX is een absolute aanrader voor vmbo-leerlingen die zich willen inzetten voor de veiligheid van ons allemaal. Het is bij uitstek geschikt voor leerlingen die graag fysiek bezig zijn en mentaal sterk in hun schoenen staan. Dit keuzevak richt zich op leerlingen die een carrière ambiëren bij defensie, politie, particuliere beveiliging en handhaving en toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden – Het werkveld in beeld 

Het keuzevak UFDV van Studio BX brengt het werkveld van politie, defensie, beveiliging en handhaving in beeld. Leerlingen leren welke eisen aan deze beroepen worden gesteld en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. Dit keuzevak besteedt uitgebreid aandacht aan de beroepshouding en fitheidseisen die de branche stelt aan uniformberoepen. Leerlingen leren hoe ze op een professionele manier kunnen omgaan met lastig gedrag van anderen op straat, waarbij veiligheid altijd voorop staat.

Fysieke vaardigheidstoets (FVT) en mentale weerbaarheid 

Bij dit keuzevak is de beroepshouding van de leerling van cruciaal belang. Discipline is hierbij het sleutelwoord. Leerlingen trainen hun mentale weerbaarheid in nagebootste praktijksituaties en leren zich bewust te zijn van hun eigen emoties en hoe ze controle kunnen krijgen over de situatie. Daarnaast oefenen ze voor de Fysieke Vaardigheidstoets van de politie. Leerlingen richten zelf verschillende hindernisbanen in en trainen zo hun spierkracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie.

Organiseer zelf een evenement 

Kortom, een zeer praktisch keuzevak waarbij diverse aspecten van veiligheid aan bod komen, zoals veiligheid op straat, in het verkeer en in gebouwen. Leerlingen oefenen met fouilleren en visiteren, het maken van signalementen, het NATO-alfabet en leren werken met een portofoon. Als eindopdracht organiseren ze met de klas zelf een evenement waarbij ze zorgen voor een goede en veilige organisatie.

Ervaar het zelf

Het keuzevak “Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid” biedt leerlingen een waardevolle kans om zich voor te bereiden op een carrière in de dienstverlening en veiligheidssector. Het stimuleert niet alleen hun fysieke vaardigheden, maar ook hun mentale weerbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Een uitdagend en belangrijk vak dat onze samenleving veiliger maakt! 

Wil je zelf ervaren hoe boeiend en leerzaam het keuzevak “Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid” van Studio BX is? Neem dan een proeflicentie en ontdek de veelzijdigheid. Vmbo-leerlingen krijgen een unieke kans om praktische vaardigheden te ontwikkelen en te ontdekken of dit vakgebied bij hun interesses past. 

Neem een Proeflicentie!